Klachten

Heeft u een klacht?

Wij doen onze uiterste best u te helpen. Mocht u toch ontevreden zijn over de verleende service en zorg of over de bejegening door een praktijkmedewerker, laat het ons dan weten. Alleen dan kunnen wij daar iets aan doen en er voor zorgen dat onze zorg voor de patiënten verbetert. U kunt ons direct aanspreken. Ook is er de mogelijkheid om het  klachtenformulier van de SKGE in te vullen, wij hopen echter dat u ons eerst persoonlijk benadert voordat u verdere stappen onderneemt. 

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een week in behandeling te nemen en af te ronden.