Extra diensten

Diabetes millitus type 2

Diabetes mellitus type 2, vroeger ook wel ouderdomssuiker genoemd, komt steeds vaker voor en ook niet meer alleen bij ouderen. Bij deze vorm van diabetes is het van belang dat er een regelmatige controle plaatsvindt van de bloedsuikerwaarde, de bloeddruk en het gewicht.

Het diabetesspreekuur is in de meeste gevallen op dinsdag van 8:00 tot 17:00 uur en woensdag van 8:00 tot 12:00 uur. U wordt dan geholpen door Mireille van Tilborg.

CVRM

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management oftewel het hart- en vatenspreekuur. Eenmaal per jaar wordt bij u bloed geprikt en vindt urineonderzoek plaats. Hiervoor wordt u opgeroepen door middel van een formulier. De uitslag van het bloed-/urineonderzoek bespreekt u met Elly, tijdens de jaarcontrole. Uw risicofactoren worden dan besproken en uw bloeddruk wordt gemeten. Zo nodig worden uw medicijnen aangepast. Zij stelt samen met u de doelen op die u wilt bereiken (in een zorgplan). Vervolgens begeleidt zij u bij het inpassen van de veranderde leefstijl in uw dagelijks leven. Zo kan zij u bijvoorbeeld begeleiden bij het stoppen met roken.

Het CVRM spreekuur is op donderdag tussen 08:00 en 17:00. U wordt dan geholpen door Elly Pons.

Rijbewijskeuringen

Als u niet als patient in onze praktijk bent ingeschreven, dan kunt u bij ons terecht voor een rijbewijskeuring. Deze keuring dient altijd gedaan te worden door een onafhankelijke arts.

Op de dag van de keuring wordt u verzocht uw Eigen Verklaring van het CBR volledig ingevuld mee te nemen. Tevens dient u zich te legitimeren.

Bij de rijbewijskeuring wordt uw bloeddruk opgemeten en uw gezichtsscherpte nagekeken. Ook zal uw urine wordt gecontroleerd. Gelieve daarom een potje urine mee te brengen. Heeft u geen potje thuis dan hebben wij deze op vooraad in de praktijk. De kosten van een rijbewijskeurig bedragen Euro 50,-. We verzoeken u gepast te betalen.

COPD

COPD is een afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Vroeger werd dit vaak chronische bronchitis of longemfyseem genoemd. Het is een longziekte die in de meeste gevallen door roken is veroorzaakt.

Het spreekuur voor COPD is in de meeste gevallen dinsdag van 8:00 tot 17:00 uur en woensdag van 8:00 tot 12:00 uur. U wordt dan geholpen door Mireille van Tilborg.

Geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2014 is in de praktijk een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam. Zij ondersteunt de huisarts in de behandeling en begeleiding van patiënten met psychische klachten.

Het eerste gesprek heeft als doel de klachten te verhelderen, duidelijk te maken wat de klachten voor u en uw omgeving betekenen en een mogelijke aanpak van uw probleem te bespreken. Soms wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen om beter zicht te krijgen op het probleem.

In veel gevallen is een aantal gesprekken met de POH-GGZ voldoende om de draad weer op te pakken. Soms is het nodig u door te verwijzen naar andere, meer gespecialiseerde instanties of andere mogelijkheden voor hulp.

Zij vindt het belangrijk om naar uw verhaal te luisteren en dat u zich op uw gemak voelt; Dat u het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan. Het is een uitdaging om u weer in uw kracht te zetten en samen te zoeken naar wat helpend is. Een actieve houding van uw kant is hierbij belangrijk.

Onze praktijkondersteuner GGZ is Jolanda Koutstaal. Zij werkt op de maandagen van 8.00-17.00u. in onze praktijk.