Privacy

Uw privacy

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uitwisseling medische informatie via landelijk schakelpunt (LSP)

Informatie over de uitwisseling van medische gegevens kun je vinden op VZVZ.nl